PEMULIHAN

SIBUALANA

}SI BU A NA LA  ialah satu formula ringkas yang dihasilkan untuk membantu murid dalam proses membinaan ayat mudah tanpa bimbingan guru dalam matapelajaran Bahasa Malaysia.
}Penggunaan formula SI BU A NA LA ini,membantu murid menjana idea secara spontan dan ingat dengan pantas seterusnya dapat membina ayat mudah dengan baik.

Popular posts from this blog

SHOPPING SAKAN DI KOTA BANDUNG

PAK SUPIR DI BANDUNG

KAWAH GUNUNG BERAPI TANGKUBAN PERAHU LUNCH DI KG DAUN